Het Friese Paard

Een trots en elegant Frysk Hynder op een prachtige locatie aan de poort van de provincie. Een bijzonder beeld dat past in de omgeving alsof het er al van oudsher heeft gestaan. Een vertrouwd herkenningspunt voor de mensen die er langs komen, onlosmakelijk verbonden met de provincie Friesland.

De droomlocatie is een plek in het gebied rond de kop van de Afsluitdijk aan de Friese zijde. De Afsluitdijk als symbool van de Nederlandse strijd tegen het water, gecombineerd met het beeld van het Paard, als icoon van Friesland, zal ongetwijfeld uitgroeien tot een trekpleister van internationale allure.

Op deze website vindt u alle informatie over dit kunstwerk van staal, ruim 25 meter hoog wat gebouw moet gaan worden met Fries vakmanschap. U kunt de nieuwsbrief downloaden en u kunt de laatste berichten lezen die in de media zijn verschenen. En niet onbelangrijk, via onze website kunt u vriend worden van Het Paard van Friesland.

Wilt u meer weten over dit project, bekijk dan de uitgebreide projectbeschrijving.

Een gedicht voor het Friese Paard

 

It Frysk Hynder stiet foar freonskip.

Op freonen kin je rekkenje.

Freonen stean altyd foar je klear.

By freonen kin je altyd te plak.

Mei freonen kin je alles diele.

Freonen freegje net, freonen jouwe.

Frysk Hynder, wêr ek op ‘e wrâld;

wy bliuwe foar altyd freonen.

Het Friese Paard staat voor vriendschap.

Op vrienden kun je rekenen.

Vrienden staan altijd voor je klaar.

Bij vrienden ben je altijd welkom.

Met vrienden kun je alles delen.

Vrienden vragen niet, vrienden geven.

Fries Paard, waar ook ter wereld;

wij blijven voor altijd vrienden.

 

Jurjen van der Meer, Terkaple